Společné cvičení rodičů s dětmi 0-4 roky zaměřené na podporu psychomotorického vývoje dítěte hravou formou pod odborným vedením PhDr. Jany Votápkové, Ph.D. Využíváme jednoduchých pomůcek, které si snadno opatříte i domů.

Při cvičení spolupracujeme s dětskou rehabilitační lékařkou MUDr. Janou Bosákovou, dětskými lékaři Šluknovského výběžku a dalšími odborníky.

Další užitečné informace

Používání nevhodných pomůcek může i správně nastavený vývoj dítěte velmi narušit a tyto důsledky se mohou promítat i o mnoho let později. Vyvarujte se jich.

Biomechanická terapie k odstranění blokád a zamezení stáčení dítěte ke straně. Fasciální osteopatie a stimulující přístup Hravého cvičení dosahují společně skvělých výsledků

Ke správnému psychomotorickému vývoji dítěte je třeba správné vnímání zrakových stimulů. Včasným záchyt oční vady u dětí je zásadní pro její nápravu, která je možná pouze do 6 let věku.

Zdokonalená pulzní magnetoterapie podporující kvalitní mikrocirkulaci na buněčné úrovni, jež pomáhá odstraňovat množství zdravotních problémů i u malých dětí.

Spolupracujeme s pediatry, dětskými rehabilitačními lékaři, logopedy, lektory předporodních kurzů a dalšími specialisty.

Důležité:
Uvedený věk je orientační a odpovídá průměrnému zvládnutí vrcholných psychomotorických dovedností. S ohledem na individuální potřeby vašeho dítěte proto věnujte pozornost i informacím pro bezprostředně nižší a vyšší věk než je věk vašeho dítěte, jelikož některé děti zvládnou vrcholné úkony dříve a jiné později než je průměr.

Novorozenec

0-3 měsíce

3-6 měsíců

6-9 měsíců

9-15 měsíců

15+ měsíců

zakladateka a instrukturka kurzů
Hravého cvičení

V březnu 2014 jsem absolvovala kurz “Instruktor kreativních a pohybových aktivit pro rodiče s dětmi” s akreditací MŠMT vedený paní Evou Kiedroňovou. Po roce fungování kurzů Hravého cvičení mě kontaktovala MUDr. Jana Bosáková, dětská rehabilitační lékařka, t. č. nemocnice Motol, která otvírala praxi ve Šluknovskm výběžku, se zájmem o spolupráci. Stejně jako MUDr. Bosáková vnímala pozitivní efekty stimulace miminek a malých dětí s psychomotorickou odchylkou v kurzech Hravého cvičení, vnímali záhy výsledky mé práce na svých pacientech i pediatři.

Zároveň se věnuji ekonomickým analýzám a pedagogické činnosti na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Mé analytické schopnosti přispěly při práci s dětmi k odhalení mnohých i závažných zdravotních problémů malých dětí (včetně rakoviny), na které poukázal jejich nesprávný psychomotorický vývoj.

Kudy k nám?

Hravé cvičení

Žitná 1154/10
408 01 Rumburk
info@hravecviceni.cz

Co o nás říkají ...

Kurzy správné manipulace a dále Hravé cvičení pro děti můžu jen a jen doporučit všem rodičům (i těm nastávajícím). Absolvuji to již s druhým dítětem a jsem velice spokojená a obě moje děti to milují. Já velice oceňuji přístup a kvalitu odvedené práce paní Votápkové. Jde vidět, že rozumí tomu, co dělá a hlavně to dělá s láskou a kvalitní péčí.