PhDr. Jana Votápková, Ph.D.

zakladateka a instruktorka kurzů Hravého cvičení

V březnu 2014 jsem absolvovala kurz “Instruktor kreativních a pohybových aktivit pro rodiče s dětmi” s akreditací MŠMT vedený paní Evou Kiedroňovou. Po roce fungování kurzů Hravého cvičení mě kontaktovala MUDr. Jana Bosáková, dětská rehabilitační lékařka, t. č. nemocnice Motol, která otvírala praxi ve Šluknovskm výběžku, se zájmem o spolupráci. Stejně jako MUDr. Bosáková vnímala pozitivní efekty stimulace miminek a malých dětí s psychomotorickou odchylkou v kurzech Hravého cvičení, vnímali záhy výsledky mé práce na svých pacientech i pediatři.

Zároveň se věnuji ekonomickým analýzám a pedagogické činnosti na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Mé analytické schopnosti přispěly při práci s dětmi k odhalení mnohých i závažných zdravotních problémů malých dětí (včetně rakoviny), na které poukázal jejich nesprávný psychomotorický vývoj.

Sama jsem v dětství absolvovala 15 let reflexní lokomoce podle prof. Vojty (Vojtova metoda). Je to metoda velmi náročná jak pro rodiče, tak malého pacienta. Efekt Vojtovy metody mohl tehdy být mnohem výraznější, pokud by bývaly byly zároveň aplikovány principy stimulujícího přístupu při celodenní práci s miminkem.
I v dnešní době na sobě pociťuji mnoho nešvarů ze vžitých špatných pohybových stereotypů, které přetrvávají z dětství, a nedošlo k jejich odstranění ani přes mnohaletou rehabilitaci a pravidelnou pohybovou aktivitu. Jsem přesvědčená o tom – a odborníci potvrzují – že principy stimulujícího přístupu velmi vhodně doplňují rehabilitační cvičení a napomohou vštípení správného pohybového stereotypu miminka, který přetrvá celý život. U zdravých miminek správná stimulace vývoj dítěte vhodně podpoří. Naopak nevhodné nošení, nevhodná stimulace dítěte či urychlování psychomotorického vývoje často způsobí, že je Vojtova metoda indikována následně dítěti, které by jinak rehabilitováno být nemuselo, pokud by rodiče od začátku respektovali zásady stimulující práce s ním.
Jsem vdaná. S manželem Michalem, který je technická i psychická podpora kurzů Hravého cvičení a zručný realizátor mých nápadů, vychováváme naše 4 děti – Verunku (2012), Marečka (2014), Ondru (2017) a Terezku (2020), kteří filozofií Hravého cvičení také žijí a jsou tedy perspektivními pokračovateli těchto aktivit v budoucnu 🙂