Vyšetření zraku přístrojem Pluxoptix

zdroj: www.plusoptix.cz

Screeningové vyšetření zraku dětí přístrojem Pluxoptix lze provádět už od 6 měsíců věku dítěte. Hravé cvičení doporučuje toto preventivní vyšetření všem svým malým návštěvníkům, jelikož dítě do 3 let je běžnými postupy velmi těžko vyšetřitelné na přítomnost oční vady.

Dětské oko velmi dobře akomoduje oční vadu v porovnání s dospělými. Oční vada dítěte je na samotném oku dítěte rodičem velmi těžko zpozorovatelná. Dítě s velmi těžkou refrakční vadou, se kterou si dospělý nevidí na palec u nohy, často pozoruje mravenečky, sbírá drobečky či pozoruje letadla.

První rok života je nejkritičtějším obdobím ve vývoji dítěte. Ke správnému psychomotorickému vývoji potřebuje dítě správně vidět, aby mohlo dobře reagovat na zrakové stimuly, které ho motivují v procesu vzpřimování. Nevstřebává-li dítě zrakový stimul správně či nezapojuje-li obě oči stejně, může dojít k odchylkám v psychomotorickém vývoji – opožděný vývoj či asymetrie.

Na kurzech Hravého cvičení mnohokrát psychomotorický vývoj dítěte poukázal na oční vadu – refrakční vadu, tupozrakost a dokonce i nádor v oku, ač samotný pohled do očí dítěte naznačoval jen drobné šilhání rodičem nerozpoznatelné. Pokud dítě například špatně vidí na jedno oko, stáčí se tak, aby zdravé oko mohlo vnímat celý prostor. Dítě je tedy velmi často asymetrické. Asymetrickými pozicemi pak často dochází k blokádám a dostáváme se do začarovaného kruhu ve stimulaci ke správnému vývoji dítěte.

Jak probíhá vyšetření zraku přístrojem Plusoptix?

Screeningové vyšetření zraku je velmi jednoduché a nevyžaduje žádnou přípravu. Dítě sedí na klíně rodiče nebo ho rodič drží v pozici na dlani před sebou. Vyšetření je bezkontaktní a provádí se ze vzdálenosti 1 m. Vzhled přístroje, zvukové a světelné efekty upoutají pozornost dítěte. Výsledky jsou hotové během několika vteřin. V případě nálezu zrakové vady je dítě odesláno s naměřenými hodnotami k očnímu lékaři k dořešení.

Kde mohu nechat své dítě v Rumburku vyšetřit?

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Jiráskova 1358/15, Rumburk
+420 412 333 671,
+420 723 216 784