Fasciální osteopatie

Fascální osteopatie je jemná manuální technika k ošetření celého těla dospělých i dětí, při které dochází k uvolnění blokád, uvolnění stažených tkání, podpoře správnému fungování lymfatického a oběhového systému a k celkovému nastartování samoléčebných procesů těla.

Terapeut využívá znalostí funkční anatomie, biomechaniky a funkce opěrného aparátu lidského těla, jemně uvolňuje fasciální řetězce a navozuje celkové uvolnění organismu.

Fasciální osteopatie napravuje chybné postavení kloubů u dospělých i dětí.

Fasciální osteopatie úspěšně napravuje poporodní blokády a funkce kloubních spojení při tzv. KISS syndromu u novorozenců a malých dětí. Společně se stimulující péčí o dítě a správným používáním péřové zavinovačky Originál Hravé cvičení dosahuje fasciální osteopatie nejlepších výsledků.

Příčiny a důsledky kojeneckých blokád

Příčiny

Příčiny blokád vznikají obvykle již v prenatálním období a při porodu, po porodu často dochází z nevědomosti rodiče k jejich prohlubování či tvorbě dalších blokád.

 • Špatné pohybové vzorce a blokády v těle matky
Blokádami velmi často trpí již matka. Dítě v jejím těle pak nemá dostatek místa a je nuceno zaujmout pozici ve stísněném prostoru, a tedy se nějakým způsobem stočit. Je téměř pravidlem, že závažnými blokádami trpí děti s velkou porodní hmotností.
Zároveň dítě již v těle matky přebírá její pohybové vzorce. V dnešní době velmi často dospělí nezvládají správný pohybový stereotyp, jelikož mnoho z dnešních dospělých přeskočilo některé fáze vývoje do začátku chůze či je provedli nesprávně. Na vině je mimo jiné předčasná vertikalizace a blokády způsobující nezvládnutí vývojových fází u rodiče (vč. předčasného vertikálního nošení, pasivní posazování, pasivní stavění, chůze za ruce, chodítka apod. více viz Škodítka) Hýbe-li se matka nesprávně (velmi často trpí zároveň i blokádami), dostává se již v jejím lůně dítě do pozic, které mu způsobují bloky. Problémy se pak často mezi generacemi opakují, dokud nejsou adekvátně dořešeny.
 • Pozice dítěte v matčině břiše
Blokádami může trpět i dítě, jehož matka se správně hýbe a je bez blokád. Na pozici dítěte v děloze má vliv více faktorů, včetně velikosti plodu či tvar dělohy. Větší děti trpí blokádami častěji.
 • Porod

U přirozeného porodu má na tvorbu blokád vliv délka porodu, tedy, jak dlouho je dítě v porodních cestách. U delších porodů je pravděpodobnost blokád větší. Porodníci často dítěti pomáhají s rotací hlavy a ramen, místo aby došlo k přirozené rotaci dítěte. Zásah porodníka sice ulehčí trápení matce, ale často způsobí vychýlení krčních obratlů a blokádu krční páteře dítěte.

Děti narozené sekcí mají blokády z titulu indikace sekce z určitého důvodu (poloha dítěte v děloze, velká porodní hmotnost, apod.)

 • Nevhodné pozice, úchopy a nevhodná stimulace dítěte po porodu

Novorozené tělíčko není posílené. K posilování svalů dochází postupným vývojem a svaly musí být posilovány ve správné postoupnosti, abychom měli správné držení děla v dospělosti (více ve videokurzu lekce 1-3). Páteř novorozence není zakřivena, má tvar písmene “C”, proto dítě neudrží těžiště na celých zádech na pevné podložce. Je-li pokládáno na pevnou podložku, nikoliv na správně vyplněnou péřovou zavinovačku, je dítě nestabilní. Nakonec dítě na pevné podložce zaujme pozici, která není osově symetrická, stočí hlavičku k jedné straně, zapře se lopatkami a bedry do podložky, aby získalo stabilitu. Často vidíme dítě s rukama tzv. do svícnu a vypouleným bříškem. Jedině v této pozici má malé miminko stabilitu na pevné podložce. Avšak v této pozici si vytváří či prohlubuje bloky na krku (stočení hlavy do jedné strany), mezi lopatkami (ruce do svícnu a lopatky nepřirozeně tlačeny k sobě) a v bedrech (vypoulené bříško a tenze).

Bloky vytváří rodiče dítěti i nevhodnou manipulací (handlingem), je-li dítě zvedáno z podložky úchopem pod lopatkami s prsty jistícími hlavu dítě na šíji. Dítě je provokováno k záklonu. Následuje pak často nevhodná vertikální pozice čelem k rodiči, kdy rodič opět jistí hlavu dítěte dvěma prsty na šíji, kde končí nervové zakončení. Dítě navíc na tuto pozici není zralé, jelikož nemá dostatečně posílené posturální svaly ve spodní části páteře. Aby pozici zastabilizovalo, dítě se prohne a zapaží ruce, čímž si opět prohloubí či vytvoří bloky na krku, mezi lopatkami a v bedrech. Takováto nevhodná manipulace navíc dítě stimuluje k fixaci nevhodných pohybových vzorců (více o stimulující péči ve videokurzu).

 • Nevhodná fixace dítěte v autosedačce či používání tzv. škodítek

Hlava dítěte je v autosedačce obvykle nedostatečně jištěna proti vyosení. Při pohybu autosedačky (v ruce rodiče při chůzi, houpání či jízdě autem) přepadává hlavička dítěte ze strany na stranu. V autosedačce je proto potřeba hlavu pevně zafixovat plenkami či jinou výplní, aby při jízdě udržela osovou pozici. Autosedačku používáme pouze po dobu jízdy autem, není vhodné do ní dítě umísťovat během dne k odpočinu či odložení dítěte (více viz škodítka).

Důsledky

Jak poznáte má-li vaše dítě blokády? Níže uvedené důsledky se řetězí často jeden na druhý, jak postupně dítě roste. Řetězení těchto důsledků ovlivňuje také to, jestli se s dítětem pracuje dle filozofie stimulující péče či nikoliv.

 • Miminko je nespokojené (plačtivé, dráždivé, napjaté)
V době bdění miminko hodně pláče, jeví se v tenzi, propíná se, zaklání se. Takové stavy často rodiče zaměňují za bolesti bříška. Bolest bříška může bývá přidružená či sekundární, často není primárním důvodem pláče. Dítě které se propíná a má bloky, často nedokáže uvolnit bříško, aby z něj odešly přebytečné plyny.
 • Miminko se stáčí k jedné straně
Položíte-li miminko na záda stáčí se ke straně, často tzv. do banánu. Na péřové zavinovačce je stáčení menší, v případě menších blokád není na peřince vůbec viditelné.
 • Miminku se nelíbí se mu na bříšku či na zádech. Vyžaduje jen některé nosící pozice, v některých pozicích je viditelné zapažení
Položíte-li zablokované miminko na záda či bříško, obvykle pláče. Vyžaduje celodenní nošení. Rodiče se pak často uchýlí k celodennímu úvazu do nosící pomůcky, kde se dítě obvykle uklidní, protože se uchýlí do svého bloku a stočení, avšak nosící pomůcky dítěti blokády obvykle ještě prohloubí (viz škodítka).
Pozice v klubíčku bývají neoblíbené, dítě se propíná. I v nošení, při zvedání a pokládání se miminko propíná, je obtížné podsadit pánev do schoulení a zabránit prohýbání dítěte.
V pozicích na předloktí s rukou pod temenem a pozici vrchního klubíčka dítě zapažuje ruce. Tyto pozice vynechejte.
 • Dítě má nesprávný či asymetrický psychomotorický vývoj, až tendence k přeskočení některých vývojových fází
Bloky nedovolují dítěte správné provedení úkonů vzpřimování. Ve vzpřimování se příliš prohýbá nebo není schopno zapření o předloktí (patky dlaní), přepadává z bříška. Ruce bývají nepřiměřeně dlouho v pěst. Miminko preferuje jednu stranu, například více zvedá jednu nohu než druhou nebo druhou nohu zapírá o podložku, otáčí se stále na jednu stranu.
Nepracujeme-li s dítětem správně má tendenci k přeskočení některých fází vývoje, např. lezení. Pracujeme-li s dítětem dle filozofie stimulující péče (viz videokurz), i dítě s blokádami může obstojně zvládnout všechny vývojové fáze a kvalitně lézt.
 • Dítě/dospělý člověk má nesprávné zakřivení páteře
Páteř dítěte se začíná zakřivovat okamžikem narození, velká část procesu končí začátkem chůze. Finální zakřivení páteře končí až kolem 12. roku věku. Zakřivení páteře závisí na tom, jak kvalitně a jestli vůbec dítě zvládlo všechny úkony vzpřimování do začátku chůze. Zvládnutí úkonů vzpřimování je přímo závislé na stimulaci a kvalitě péče, stejně tak jako na existenci blokád.
 • Starší dítě/adolescent/dospělý trpí bolesti zad, krční páteře, vyhřezlými ploténkami apod.
V dnešní době trpí bolestmi zad bohužel už velmi malé děti (kolem 10 let). Příčinou je špatné nastavení pohybových vzorců nevhodnou stimulací od narození do začátku chůze, včetně nevhodné manipulace vedoucí k fixaci špatných pohybových vzorců a stimulace k zapojení nevhodných svalů při pohybu a tvorbě špatného zakřivení páteře (skolióza, hyperlordóza, kyfóza, apod), které se projeví zvláště při přetížení (např. těhotenství, dlouhé sezení v práci, apod.) bolestmi zad či jiných oblastí těla; neřešené blokády, které často končí až vyhřeznutím plotének; a v neposlední řadě nedostatek pohybu vedoucí k chybějícímu osvalení těla. Avšak i při sportu a pohybu je potřeba dbát správných pohybových vzorců a zapojení správných svalů (viz videokurz), protože jinak si i dobře míněnou aktivitou můžeme ublížit.

Spolupráce mezi Hravým cvičením a fasciální osteopatií

Hravé cvičení spolupracuje s paní Janou Burianovou, terapeutkou fasciální osteopatie, již od roku 2018. Za tu dobu jsme společně pomohli dětem ze Šluknovského výběžku, ale i z Prahy, Plzně, Brna a dalších koutů České republiky, kterým fyzioterapeuti či jiní odborníci nedokázali pomoct (viz recenze).

Stimulující způsob péče dle filozofie Hravého cvičení velmi efektivně předchází tvorbě nových blokád u malých dětí a drobnější blokády pomáhá uvolnit.. Před začátkem spolupráce v roce 2018 však stále zbývalo přibližně 20 % dětí, které vykazovaly některé známky asymetrického vývoje i po zapojení stimulujícího způsobu péče o dítě do celodenního režimu. Nyní je tento počet v řádu jednotek, nicméně důvodem často bývá neochota rodiče přijmout do důsledku filozofii stimulující péče o miminko.

Rodičům doporučujeme seznámit se se stimulující péčí o miminko (viz videokurz) ještě před jeho narozením, aby ji mohli aplikovat okamžitě, až se miminko narodí. Po narození miminka doporučujeme navštívit alespoň jednu individuální konzultaci Hravého cvičení, abychom zkontrolovali, jak jste zvládli své předporodní znalosti aplikovat, případně odstranili chyby.

Každému rodiči novorozeného miminka navíc doporučujeme nechat dítě ošetřit co nejdříve po porodu, aby došlo k uvolnění blokád a vychýlení obratlů dítěte z prenatálního stavu a způsobených porodem. Rodič pak aplikuje stimulující péči o miminko – správně dítě zvedá, nosí pokládá a ukládá ke spánku a hře na vhodně vyplněnou péřovou zavinovačku. Na kurzech Hravého cvičení se učíme, jak si s miminkem aktivně hrát a rozvíjet ho, aby docílilo správných úkonů vzpřimování, správně fixovalo pohybový vzorec a došlo ke správnému zakřivení páteře. Na kurzech Hravého cvičení také hlídáme kvalitu provedení jednotlivých úkonů a v případě potřeby spolupracujeme také s rehabilitační lékařkou MUDr. Janou Bosákovou a dalšími odborníky z řad lékařů.

Fasciální osteopatie a Hravé cvičení se vhodně doplňují a vytváření optimální mix preventivních, avšak i nápravných aktivit pro nejmenší děti a jejich rodiče. Obzvlášť v případě závažných a opakujících se blokád jedno bez druhého není samospasitelné, ale dohromady jsou nejlepší volba pro vaše miminko.

Tato spolupráce v poslední době efektivně pomáhá i malým neurologickým pacientům, jejichž rodiče technicky nebo emocionálně nezvládli reflexní terapii, případně vhodně doplňuje další rehabilitační terapie. Neurologičtí pacienti mívají často blokády z důvodu hyper- nebo hypotonu, které terapie uvolní. Hravé cvičení oproti reflexní terapii pak vychází z vnitřní motivace dítěte poznávat svět, podněcuje tuto motivaci a teprve poté aplikuje jednotlivé cviky. Dítě tedy není v první fázi nikam násilně tlačeno. Naše zkušenost je taková, že i vážný neurologický pacient má alespoň malou motivaci, na které stavíme.

Jak probíhá ošetření malých dětí při terapii fasciální osteopatie?

Terapeutka ošetřuje miminka na péřové zavinovačce speciálně vyvinuté Hravým cvičením, čímž zajistíme optimální komfort miminka při terapii. Miminko je v peřince stabilní. Dochází tak k propojení filozofie Hravého cvičení s fasciální osteopatií.

Malé miminko neumí rozložit těžiště na celá záda, a tedy nikdy nezaujme na pevné podložce osovou pozici. Když se terapeutka dostane k blokádě, kterou uvolňuje, dítě obvykle reaguje pláčem a snahou stočit se ještě více mimo osu. Leží-li miminko na pevné podložce, často uvolnění jednoho bloku obnáší tvorbu dalšího. Péřová zavinovačka však omezuje prostor pro stáčení, který vychází z fyziologické nestability, a tedy i uvolňování zablokovaných míst snáší miminko lépe.

Batolata, které trpí separační úzkostí, lze ošetřit i na těle rodiče či ve stoje. Terapeutka vnímá potřeby dítěte a v případě extrémního diskomfortu dítěte rozdělí terapii na více setkání.

Po ošetření miminka je vhodné zvážit i ošetření maminky. Objednací doby pro dospělé jsou delší, proto jednejte s dostatečným předstihem.

Kontraindikace terapie fasciální osteopatie

U dětí:
 • teplota/horečka
 • další akutní stavy – rýma, kašel
 • porušená kůže – bezprostředně pooperační stavy
 • jiná závažná onemocnění (nutno konzultovat)
 • očkování v průběhu 10 dní před a po terapii
 • po dobu 3 dní nekombinovat s reflexní terapii
 • plánujete-li v následujících dnech po terapii dovolenou, raději terapii odložte na jiný termín
+ u maminek:
 • šestinedělí
 • menstruace

Možné reakce po terapii

Každé tělo reaguje na terapii jinak, často není reakce žádná. Je-li však odstraněno více blokád najednou, pár dní po terapii může:
 • být dítě neklidné, více plačtivé
 • nebo naopak více unavené až rozlámané a spavé
 • mít teplotu
 • pokud nebylo před terapií zcela zdrávo, může terapii podpořit nachlazení

Kde mohu nechat své dítě ošetřit?

Terapeutka, paní Jana Burianová, poskytuje terapie v Hrádku nad Nisou na níže uvedeném kontaktu.

Pro malé návštěvníky kurzů Hravého cvičení nabízíme možnost ošetření v Rumburku, kam paní terapeutka pravidelně dojíždí. V Rumburku ošetřujeme výhradně miminka a akutní stavy maminek malých miminek. Ostatní se prosím objednávejte do Hrádku nad Nisou.

Bydlíte-li daleko od Rumburku, avšak rádi byste využili konzultace Hravého cvičení i fasciální osteopatie od paní Jany Burianové, specialistky na ošetření miminek, kontaktujte nás, domluvíme termín tak, abyste nemuseli absolvovat dvě cesty – do Hrádku nad Nisou a do Rumburku. Na návštěvu si vyhraďte celé odpoledne.

Před návštěvou, prosím prostudujte:

 • náš web
 • videokurz – ideálně celý, nejen první 3 bezplatné lekce. 
 

Jana Burianová

Turistická 155
Hrádek nad Nisou
telefon: +420 606 488 112

Ceník fasciální osteopatie platný k 1.9.2022

Platby za terapie fasciální osteopatie jsou přijímány pouze v hotovosti. Nelze platit platební kartou.

Fasciální osteopatie miminka a děti do 6 let500 Kč
Fasciální osteopatie děti od 6 do 14 let700 Kč
Fasciální osteopatie a Dornova metoda
dospělý a děti od 14 let
1200 Kč
Masáž při bolestech hlavy a migréně400 Kč
Reflexní masáž nohou400 Kč
Bazální stimulace900 Kč
Příplatek služby mimo pracovní dobu,
tj. večer a o víkendu (pro ošetření
v Hrádku nad Nisou).
+30 %

Ceny se mohou měnit dle rozsahu a délky ošetření.

Zrušení termínu nahlaste nejpozději 24 h předem

Při neomluvení či pozdní omluvě je účtován poplatek celé dané terapie.