Pravidla permanentek a uplatnění náhradních lekcí

Platný od června 2021

 1. Permanentka platí ve školním roce na 10 po sobě jdoucích lekcí (konkrétní den a hodina v týdnu). Doba platnosti v době letních prázdnin se prodlužuje. Režim rezervací o letních prázninách je jako jednorázové rezervace – rezervujete si jednotlivé lekce dle svých časových možností (viz Rezervace o letních prázdninách).
 2. Na základě dohody s instruktorem je vám ve školním roce přidělen kurz ve stanovených časech, na který pravidelně každý týden docházíte. Vaše přihlášení na přidělenou lekci je automatické. Pokud je místo, můžete navštívit i více lekcí v jednom týdnu, viz dále.
 3. Pokud se na vaši pravidelnou lekci nemůžete dostavit a odhlaste se z lekce v rezervačním systému co nejdříve, nejdéle však do 17 h předcházejícího dne konání lekce, máte nárok na náhradu v rámci paralelních lekcí.
 4. Pokud se ze systému neodhlásíte do 17 h předcházejícího dne konání lekce, vaše lekce propadá bez nároku na náhradu.
 5. Pokud po 17. hodině nebo ráno zjistíte, že nastaly okolnosti, kvůli kterým se nemůžete na cvičení dostavit, napište prosím SMS na 777 576 698, abych věděla, pro jaké konkrétní děti připravuji pomůcky. Významně mi tím ulehčíte přípravu na cvičení. Moc děkuji.
 6. Náhrady čerpejte ve vlastním zájmu co nejdříve. Můžete je však čerpat i při platnosti následujících permanentek. Rozhodnete-li se však ukončit pravidelné návštěvy Hravého cvičení před vyčerpáním všech vašich náhrad, náhrady propadají. Tj. vyčerpáte-li poslední permanentku, na cvičení dále již chodit nechcete, ale máte 5 nevyčerpaných náhrad, nelze tyto náhrady vyčerpat a teprve poté přestat kurzy navštěvovat.
 7. Evidenci o nevyčerpaných náhradách si vedete sami. Po lekci předložíte instruktorovi permanentku, na které je uvedena nevyčerpaná náhrada, a ta vám bude odečtena.
 8. Navštívit můžete i více lekcí v jednom týdnu, i když nemáte žádnou náhradu k čerpání. Pokud je volná kapacita, v systému vytvoříte jednorázovou rezervaci. Pokud víte, že se na nějakou z 10 lekcí nebudete moci dostavit, vyčerpáte náhrady “předem”. Pokud později budete nemocní a splníte podmínku včasné omluvy, lze tuto “předčerpanou” náhradu použít a nemusíte se starat o další čerpání náhrad za nepřítomnost. Pokud po celou dobu platnosti permanentky nebudete chybět, permanentku vyčerpáte dříve a poté zakoupíte novou.
 9. Pokud budete nemocní déle (5 a více týdnů), a budete dodržovat pravidla včasného odhlašování, dojde, pokud o to požádáte, k individuální domluvě mezi rodičem a instruktorem.
 10. Rezervování v rezervačním systému jste i po skončení platnosti permanentky, aby se nestalo, že s poslední vyčerpanou hodinou na permanentce o své místo přijdete. Prosím, pokud se po vyčerpání permanentky rozhodnete dále kurzy Hravého cvičení nenavštěvovat, sdělte to instruktorovi nejdéle na poslední permanentkové lekci
 11. Pokud byste se chtěli na poslední chvíli přihlásit, zkontrolujte reservační systém po 17. h dne předcházejícího konání lekce, zapište se na lekci, pokud je volno. Pokud je plno, kontaktujte instruktorku. Pokud se místo uvolní pozdní omluvou, budete kontaktováni.
 12. Pokud nebude lekce naplněna alespoň 4 účastníky, bude zrušena. O zrušení lekce budete informováni zprávou z rezervačního systému po 20. h dne předcházejícího konání lekce. Přihlásit se můžete na jinou paralelní lekci v daném či jiném týdnu, případně dojde k individuální domluvě mezi klientem a instruktorem.
 13. V případě týdenní a delší nemoci instruktora se platnost permanentky prodlužuje o tuto dobu. O zrušení lekce budete neprodleně informováni emailovou zprávou z rezervačního systému.
 14. Doklad o uhrazeném permanentkovém vstupném lze předložit zdravotní pojišťovně, která (dle pravidel jednotlivých pojišťoven) přispívá zpravidla 500 Kč/rok na pohybové aktivity dětí. Bližší informace žádejte u své zdravotní pojišťovny.
 15. Čerpáme-li dovolenou či nejsme jinak přítomni, nelze se v daný den zapsat na žádnou lekci.