Provozní řád

 1. Kurzy jsou vedeny lektorem s odbornou způsobilostí a kvalifikací.
 2. Kurzy probíhají za úplatu dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách www.hravecviceni.cz. Kurzovné lze hradit hotově po skončení lekce nebo převodem na účet č. 2901915477/2010 do týdne po návštěvě první permanentkové lekce.
 3. Zařízení nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Zákonný zástupce může požádat o proplacení příspěvku na pohybové aktivity v souladu s podmínkami své zdravotní pojišťovny na základě vystaveného dokladu.
 4. Majitelé permanentek musí respektovat pravidla permanentek a uplatnění náhrad uveřejněných na adrese www.hravecviceni.cz
 5. Rodiče či jiný doprovod dětí (dále jen “rodiče”) volí pro sebe i dítě vhodnou obuv a oblečení na cvičení (tričko, ponožky, punčochy, tepláky).
 6. Budova se na začátku hodiny zamyká, v případě pozdního příchodu rodič zvoní nebo volá instruktorovi na telefonní číslo 777 576 698, aby se do budovy dostal.
 7. Rodiče i děti jsou povinni řídit se pokyny instruktora, udržovat klid, pořádek a chovat se šetrně k zařízení a vybavení budovy, kde lekce Hravého cvičení probíhají. Zákonný zástupce odpovídá za případnou škodu osobně nebo dítětem způsobenou.
 8. Na kurz dochází pouze zdravé děti. Pokud mé dítě trpí infekční nemocí, může být z hodiny vyloučeno bez nároku na náhradu.
 9. Pomůcky používané na cvičení jsou koncipovány tak, aby je bylo možné jednoduše replikovat v domácím prostředí, tj. věci v domácnosti běžně dostupné či věci, které lze s adekvátním úsilím doma vyrobit. Při jejich koncepci je však dbáno na maximální bezpečnost dětí.
 10. Po celou dobu konání cvičení za dítě zodpovídá rodič.
 11. Děti nejsou pojištěny pro případ úrazu
 12. Při změně osobních údajů, zvláště pak kontaktních informací, je zákonný zástupce povinen neprodleně tuto změnu oznámit instruktorovi změnou údajů v reservačním systému.
 13. Rodiče jsou povinni seznámit se se Stanoviskem k uvádění osobních údajů při rezervaci lekcí v rezervačním systému.
 14. Rodiče jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej, k čemuž dávají souhlas úhradou kurzovného Hravého cvičení a registrací v reservačním systému.
 15. Registrací v rezervačním systému rodič prohlašuje, že dítě je ze zdravotního hlediska způsobilé absolvovat kurzy cvičení rodičů s dětmi.