Naše filozofie

Jádrem Hravého cvičení je společné cvičení rodičů s dětmi 0-4 roky zaměřené na podporu psychomotorického vývoje dítěte hravou formou pod odborným vedením PhDr. Jany Votápkové, Ph.D.

Vycházíme z filozofie, že se člověk rodí jako neposílená soustava svalů, které reagují na stimulaci při celodenní a každodenní péči. Zhruba do 15 měsíců věku dítěte dochází u člověka jednak k fixaci zakřivení páteře a jednak k fixaci pohybových vzorců, které nám zůstávají na celý život. Pohybové vzorce můžeme později cíleně a vědomě opravit, i když s obrovským úsilím. Špatné zakřivení páteře později v životě odstraníme jen velmi těžko. Častým důsledkem špatného zakřivení páteře jsou pak bolesti pohybového aparátu v dospělosti. Od bolestí způsobených špatným zakřivením páteře si však můžeme ulevit správným posílením břišních a posturálních svalů, které naše tělo drží, k čemuž přispívá vědomá náprava pohybových vzorců a správná ergonomie pohybu.

Pokud však pohlídáme psychomotorický vývoj miminka do cca 15 měsíců, který proběhne zcela správně, o pohybové vzorce či zakřivení páteře našeho dítěte se zpravidla nemusíme obávat. Správný pohybový vzorec dospělého člověka (přesun z lehu do vzpřímeného stoje) totiž odpovídá přesně procesu správného vzpřimování miminka od narození do začátku samostatné chůze. K tomuto správnému pohybovému vzorce však vedeme děti již od samotného narození stimulujícím způsobem péče. Další informace o stimulaci miminka v celodenním režimu se dozvíte ve videokurzu Péče o miminko, jehož první tři lekce jsou po registraci zdarma

Při cvičení vysvětlujeme úskalí předčasné vertikalizace – předčasné posazování, stavění na nožičky, chodítka a další škodítka. Děti ke správným úkonům adekvátně stimulujeme a motivujeme je, aby dané úkony dokázaly samy. Zároveň od nejútlejšího věku vytváříme v dětech pud sebezáchovy, abychom se o ně ve věku, kdy se začínají samostatně pohybovat, nemuseli bát, že spadnou ze schodů či si jinak ublíží.

Starší děti vedeme k samostatnosti v sebeobsluze, zvídavosti a trpělivosti při úkonech jemné motoriky. Chceme, aby z dětí vyrostli “parťáci”, kteří nám v domácnosti pomohou, budou na sebe opatrní, avšak ne přehnaně bojácní, budou motivovaní v dosažní svého, ale zároveň budou respektovat potřeby nás rodičů, později jiných dětí a svých partnerů.

Využíváme pomůcky, které jsou jednoduše dostupné v každé domácnosti či je lze za nevelký peníz pořídit.

Při cvičení spolupracujeme s dětskou rehabilitační lékařkou MUDr. Janou Bosákovou, dětskými lékaři Šluknovského výběžku a dalšími odborníky.