Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy ČR (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Reklamační řád se řídí aktuálním zněním obchodních podmínek Hravého cvičení.

Zákonná záruční lhůta činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká, pokud:

1) Zboží bylo poškozeno při přepravě
(Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2) Péřový výrobek byl poškozen nevhodným skladováním, např. ve vakuových pytlích.

3) Péřový výrobek byl poškozen nevhodným užíváním a péčí, např. praní v pračce, sušení v sušičce, používání v přílišném vlhku či sušení na přímém slunci.
Před používáním si přečtěte zásady údržby péřových výrobků.

4) Výrobek byl poškozen působením živlů.

5) Výrobek byl znečištěn výkaly.

Upozornění:

V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

Postup při reklamaci:

1) Informujte nás o reklamaci emailem na info@hravecviceni.cz

Upozornění:
oznámení o závadách musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo faktury, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace.

Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

2) Vyplňte protokol o vrácení zboží.

3) Poté nám zašlete zboží spolu s protokolem o vrácení zboží a kopií daňového dokladu o zaplacení poštovného.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy

se řídí platnými obchodními podmínkami.